DESCRIEREA CURSULUI

Studierea apologeticii își găsește propriul raison d’être în cuvintele apostolului Petru, care îi încurajează pe creștini „fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Răspunsul (apologia) poate avea fie o dimensiune teologică, fie etică, fie ambele. Biserica a fost și continuă adesea să fie provocată să dea socoteală pentru credința și practica ei. Acest curs va căuta, pentru început, modelele din Noul Testament, referitoare la modul în care biserica și-a înțeles și și-a realizat sarcina apologetică. Mai apoi, vom realiza o evaluare a culturii contemporane, care prezintă o provocare pentru credința și practica creștină. Toate prelegerile vor fi îndreptate înspre asistarea studenților în dezvoltarea unei apologetici eficace.