DESCRIEREA CURSULUI

Examinarea principiilor biblice şi teologice ale rugăciunii creştine şi aplicarea lor în viaţă şi lucrare.