Descrierea cursului

Acest curs va oferi posibilitatea studierii domeniului consilierii pastorale ca răspuns al bisericii contemporane la schimbările semnificative din societate. Se va acorda atenţie relaţiei dintre consilierea pastorală şi domeniul mai general al serviciilor de sănătate mintală, diferitelor modele ale lucrării de slujire, bazei ei biblice, teoretice şi teologice, calificărilor şi abilităţilor consilierilor pastorali şi înţelegerii generale a celor mai comune probleme şi tulburări personale. Se va acorda o atenţie specială nevoii şi cerinţelor de ordin practic privind integrarea consilierii pastorale în lucrarea generală de slujire a bisericii locale.