Replacement image TANTÁRGYLEÍRÁS
A tantárgy célja az, hogy kifejtse a csoportok alkalmazásának alapvető teológiai hátterét gyülekezeti és felekezeten túli csoportok közösségi életének fejlesztésében, valamint a csoportok bevezetésében és vezetésében.