OPIS KURSU

Kurs ten, przy pomocy analizy biblijnego, teologicznego, historycznego i kulturowego spojrzenia na uwielbienie, ma na celu pomoc studentowi w rozwinięciu analitycznych i praktycznych umiejętności, koniecznych do prowadzenia uwielbienia, przykładając właściwą uwagę do zawartości, struktury i stylu. Uwaga zostanie też zwrócona na praktykę prywatnego uwielbienia oraz pielęgnowanie wewnętrznego życia oddania i uwielbieniem.