DESCRIEREA CURSULUI
Acest curs are ca scop prezentarea metodelor de studiu eficiente studenţilor şi angrenarea lor într-un proces de reflecţie teologică privitoare la lucrare, precum şi sprijinirea lor în dezvoltarea abilităţilor de studiu permanent care le vor fi de folos în contextele de conducere creştină. Este abordată cercetarea acedemică, iar pentru nivelul introductiv sunt aduse în discuţie diferite metode, cum ar fi cercetarea istorico-exegetică, analiza contextului, metode cantitative şi calitative de cercetare socială. Pentru o lucrare eficientă pe termen lung, acest curs tratează de asemenea, abilităţile de comunicare (scrisă şi verbală).