Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami efektywnej pracy badawczej, zaangażowanie ich w proces teologicznej refleksji nad służbą chrześcijańską oraz rozwój umiejętności uczenia się, które przysłużą im się w sprawowaniu przywództwa chrześcijańskiego w ciągu całego życia. Celem kursu jest przedstawienie studentom informacji, które umożliwią im skuteczne zdobywanie wiedzy podczas studiów w Instytucie TCMI. W trakcie kursu przedstawiona zostanie także nowa postać praktycznego projektu w służbie i wszelkich aspektów z nim związanych. Jest to kurs obowiązkowy dla wszystkich studentów programu MA i powinien zostać zrealizowany w czasie pierwszej kwarty ich studiów (w ciągu 3-4 kursów od rozpoczęcia studiów).