Този курса има за цел да представи на студентите ефективни методологии за учене и изследване, да ги ангажира в процес на богословско разсъждение върху служението и да им помогне да развият умения за учене, които да ползват за цял живот и които ще им помогнат в контекста на християнско лидерство. Този курс ще помогне на студентите успешно да се справят с обучението си в Института TCMI, както и ще представи Портфолиото за ревизиране на служението и всички аспекти свързани с него. Този курс се изисква от всички студенти, които следват за магистратура и сертификат и трябва да се вземе през първата четвърт на следването.