DESCRIEREA CURSULUI. Acest curs oferă celor care nu cunosc sau cunosc puţin despre educaţia creştină, noţiuni generale şi de bază despre lucrarea educaţională. Cursul prezintă studenţilor mediul biblic, noţiuni despre dezvoltarea umană, aspecte de programă educaţională, rolul lucării educaţionale în biserică şi pregătirea lecţiilor de bază.