KURS TANIMI

Eski Antlaşma’nın temel edebi özellikleri, tarihi altyapısı ve teolojik önemi üzerine Eski Antlaşma kanonunun da kökenini dikkate alan bir çalışma. Eski Antlaşma metinlerine dayılı ders ve vaaz verme hizmetleri olan önceliğimiz dersleri, sohbetleri ve ders konularına yön verecek.