POPIS KURZU

Zaměřením kurzu je poslání církve „abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu“ (Koloským 1,28). Budeme diskutovat vlastnosti, obdarování, dovednosti a schopnosti potřebné k vedení sebe sama a ostatních lidi k duchovnímu růstu. Student bude schopen popsat různé prvky křesťanského učednictví a navrhnout účinné učednické a mentorské struktury.