OPIS KURSU
Na tym kursie studenci skupią się na okresie od okresu patrystycznego do początku średniowiecza. Nacisk zostanie położony na doktryny znaczące dla tradycji chrześcijańskich w krajach, z których pochodzą studenci. Kurs podchodzi do tematów historycznie oraz tematycznie, pokazując rozwój doktryny w kontekście życia Kościoła w pierwszych pięciu wiekach jego istnienia.