Opis kursu:

Celem tego kursu jest rozwój zasadniczej teologii służby dzieciom i młodzieży, zbadanie szczegółowo stadia rozwojowe dzieci i młodzieży i kwestie z nimi związane, oraz zaprezentowanie kreatywnej strategii nauczania w tych grupach.