OPIS KURSU

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami efektywnej pracy badawczej, zaangażowanie ich w proces teologicznej refleksji nad służbą chrześcijańska oraz rozwój umiejętności uczenia się, które przysłużą im się w sprawowaniu przywództwa chrześcijańskiego. Treścią kursu będą podstawowe informacje na temat różnych perspektyw w pracy badawczej, np. historycznej i egzegetycznej, analizy kontekstu oraz jakościowych i ilościowych metod w badaniach społecznych. Kurs będzie dotyczył także umiejętności komunikowania się (na piśmie i przez prezentację) w skutecznej, długoterminowej posłudze chrześcijańskiej.