KURSUN TANIMI

Bu kursta Kutsal Kitap’ın dinlerle ilgili ilahiyatına çalışılır. Kursun odak noktasında ise İslam’ı anlamak ve Müslümanlarla lütüfkar bir şekilde ilişkide bulunmak vardır. Kapsayıcı ve çoğulcu posizyonlar da değerlendirilmekle birlikte asıl olarak müjdeci dışlayıcı bakış formüle edilirken Kutsal Kitapsal ilahiyat yaklaşımı kullanılır. İslam başlıca deney vakası olarak sunulur ve öğrencilerin İslam’a yönelik daha sağlam bir Hristiyan ilahiyatı geliştirmeleri istenir. Öyle ki Hristiyanların Müslümanların inançlarını ve uygulamalarını anlamalarına, değerlendirmelerine ve incelikli bir şekilde karşılık vermelerine yardımcı olabilsinler. Kurs aynı zamanda öğrencileri Müslümanlarla nazik ve düşünceli bir şekilde ilişkide bulunmak için gerekli ruhsal bilgelik ve anlayışa sahip olmları için dua etmeye yönlendirir.