A KURZUS LEÍRÁSA
Ez a kurzus tanulmányozza a világvallásokat és az új vallási mozgalmakat, azok eredetét, történetét, természetét és világnézetét. Ez a tanfolyam igyekszik megérteni ezeknek a vallásoknak és mozgalmaknak a hatását, hogyan burkolóznak nagyon gyakran biblikus és jelenkori terminológiába, és miben különbözik a történelmi keresztyénség világnézetétől. A kurzus szándéka, hogy felkészítse a keresztyéneket, hogy felismerjék ezeket a vallásokat és mozgalmakat, és megfelelően reagáljanak azokra, mivel ezek versenyeznek a fő keresztyén áramlattal, hogy magukhoz vonják az embereket.