ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Подробно изучаване на библейските принципи, които оформят основата за практикуване на мисии в междукултурни ситуации днес. Основата на курса е интензивно изучаване на самите Писания. Изучават се също така творби от минали и настоящи мисиолози. Винаги има приложения свързани с практикуването на мисии.