În acest studiu sunt redate principiile predicării şi modurile de raportare faţă de rațiune context, conținut, structură, stil și redare.