ОПИСАНИЕ НА КУРСА

В този курс студентите се фокусират върху периода на Църковните отци до започването на Средновековието. Ще се обърне специално внимание на доктрините, които са свързани с християнските традиции в страните, от които са студентите. Курсът разглежда въпросите исторически, както и по теми и поставя развитието на доктрините в контекста на живота на църквата през първите пет века от своето съществуване.