This course makes an examination of the theology and function of ministry in light of Biblical teaching. The theme of servanthood runs through the course, with associated issues such as the facilitation of others to serve and the development of leadership skills – all in relation to a local congregation.

DESCRIEREA CURSULUI

Acest curs se va focaliza pe procesele creșterii și dezvoltării familiei, așa cum se relaționează acestea la biserica locală. Va fi acordată o atenție specială responsabilității bisericii pentru întărirea familiilor din cadrul comunității de credință, iar procesul socializării va fi integrat într-un model practic, de lucru, funcțional, pentru biserica locală. Cursul este gândit să asigure studentului un fundament teologic pentru o lucrare cu familiile, precum și o strategie pentru intervenția în familie, ca sistem bazat pe aceste concepte teologice. Va fi acordată o atenție deosebită locului bisericii într-o lucrare de consiliere sau corectivă pentru familii, precum și rolului lucrătorului în această intervenție.