This course is a study of the principles of preaching as they relate to rationale, context, content, structure, style, and the delivery of sermons.
COURSE DESCRIPTION A study of basic Greek study tools to assist the minister/teacher in lesson and sermon preparation.
Описание на курса
Този курс е изграден така, че да развива добре обосновано богословско разбиране за развиването на християнски етични перспективи по отношение на променящите се проблеми, които засягат личния и социален живот в съвременния свят. Специално ще се обърне внимание методологически на размишлението по етични въпроси и философските предпоставки за това, включително съвременната етика на добродетелен характер и общност. Християнският аспект на това морално размишление ще се прояви в следването на Исус като Господ над всичко, както и водителството от Писанията като авторитетен текст в живота и съзнанието на християнските общности.