OPIS KURSU
Na tym kursie studenci skupią się na okresie od okresu patrystycznego do początku średniowiecza. Nacisk zostanie położony na doktryny znaczące dla tradycji chrześcijańskich w krajach, z których pochodzą studenci. Kurs podchodzi do tematów historycznie oraz tematycznie, pokazując rozwój doktryny w kontekście życia Kościoła w pierwszych pięciu wiekach jego istnienia.
OPIS KURSU

Misja Kościoła, “stawić wszystkich doskonałymi w Chrystusie” (Kl 1,28), jest sednem tego kursu. Omówione zostaną cechy, obdarowania, umiejętności i kompetencje niezbędne by prowadzić innych i samego siebie do dojrzałości duchowej. Student będzie w stanie opisać różnorodne aspekty uczniostwa chrześcijańskiego. Student będzie w stanie zaprojektować efektywny program prowadzenie innych w uczniostwie oraz mentoringu.