ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Този курс надгражда основния материал, представен в PT 533 - Интеркултурни изследвания.