ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Този курс изследва принципите на проповядване по отношение на обосновката, контекста, съдържанието, структурата, стила и изнасянето на проповеди.


COURSE DESCRIPTION

This course moves beyond basic material presented in PT 533.