ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Този курс надгражда основния материал, представен в PT 533 - Интеркултурни изследвания, като разглежда проблеми, пoставящи сложни, жизненоважни предизвикателства пред тези, които служат сред мюсюлманите. Засегнати са начините, по които трябва да се реагира спрямо богословската, социална и културна динамика на исляма. Това включва и степента, в която използването на "мюсюлманските" символи и церемонии при обучението на вярващи, дошли от исляма, може да се счита за допустимо. Нежеланието на църквата да отговори на нуждите на новoповярвалите мюсюлмани и да се мобилизира сериозно за евангелизация сред тях продължава да бъде проблем. Въпросите, свързани с жените и исляма, са от решаващо значение, както и разработването на подходящи стратегии за холистични служения, които са чувствителни към съответната култура.

Replacement imageThis course introduces the student to the overall theological message of the New Testament and the method of New Testament Theology. The student explores the unity and diversity of the New Testament witnesses and he/she will be introduced to the major topics of the New Testament. The course will strengthen the integration of the New Testament's message and the practice of ministry. Special attention will be given to the teaching of the Kingdom of God and the character and ministry of the Church.
Replacement image COURSE DESCRIPTION
This course provides the opportunity for advanced study in leadership with a qualified mentor.