Replacement image COURSE DESCRIPTION
A detailed consideration of the mission in the New Testament: Jesus and the Twelve and Paul and associates as portrayed in the Gospels and Acts - all understood within the geographical, historical, religious, philosophical and political climate of the first century. This course may be taken as a substitution for the New Testament 1 requirement, and as a New Testament elective, or as a practical theology elective in Evangelism and Church Health.
OPIS KURSU

Kurs ten, przy pomocy analizy biblijnego, teologicznego, historycznego i kulturowego spojrzenia na uwielbienie, ma na celu pomoc studentowi w rozwinięciu analitycznych i praktycznych umiejętności, koniecznych do prowadzenia uwielbienia, przykładając właściwą uwagę do zawartości, struktury i stylu. Uwaga zostanie też zwrócona na praktykę prywatnego uwielbienia oraz pielęgnowanie wewnętrznego życia oddania i uwielbieniem.